Jag ger råd och utför dåd

 

  

 

 


Ulf Henricsson

Överste av första graden

Jag har tilldelats Överbefälhavarens förtjänstmedalj i guld med svärd för internationella insatser för upprepat personligt mod som inneburit betydelsefullt föredöme. Dessutom har jag tilldelats Kungliga Krigsvetenskapsakademins guldmedalj för föredömligt ledarskap i internationell tjänst.

Fyrtio års erfarenhet som chef och ledare - även internationellt

    Ledarskapsrådgivare.

    Föredragshållare.

    Säkerhetspolitisk kommentator.

    Krönikör.

    Jordbrukare.

    Skogsbrukare.

    Fliseldare med 30 års erfarenhet.

Fyrtio års erfarenhet som chef och ledare - även internationellt

Jag har bland annat varit:

    brigadchef och fördelningschef i armén.

    chef för den första nordiska styrkan i Bosnien-Herzegovina under kriget på Balkan.

    chef för OSSE´s enhet för regional stabilisering i Bosnien-Herzegovina.

    chef för Institutionen för Ledarskap och Management vid Försvarshögskolan.

    chef för den nordiska övervakningskommissionen på Sri Lanka.

    styrelseledamot vid Södertälje sjukhus.

    är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

Tel: 08-55152082, Mobil: 070-2011942

E-post: ulf.henricsson@svarttorp.se